Enneagrammi

Perusteita
Tyylien nimityksiä

Tyylien nimityksiä suomeksi


Tyyli Leila ja Olli Valtonen Eero
Voutilainen
Baron & Wagele
Lindeman & Valto & Voutilainen
SEDIG Heimo Langinvainio Muita nimityksiä
Ykkönen perfektionisti
uudistaja
omantunnontarkka
uudistaja
perfektionisti
perfektionisti perfektionisti perfektionisti laaduntakaaja
tuomari
Kakkonen auttaja
antaja
uhrautuja
auttaja
uhrautuja
auttaja auttaja
auttaja
tukija
huolehtija
talonmies
Kolmonen menestyjä
suorittaja
uranrakentaja
menestyjä
suorittaja
menestyjä suorittaja suorittaja
voittaja
loppuunsaattaja
Nelonen romantikko
individualisti
kaipaaja
individualisti
romantikko
romantikko romantikko individualisti uneksija
luova
taiteilija
Viitonen tarkkailija
pohdiskelija
omavarainen
tarkkailija
pohdiskelija
tarkkailija tarkkailija tarkkailija hahmottaja
katselija
Kuutonen kyseenalaistaja
epäilijä
luotettava
turvaaja
kyseenalaistaja
kyselijä kyselijä velvollisuus- ihminen puolustaja
Seitsikko optimisti
seikkailija
nautiskelija
optimisti
seikkailija
seikkailija nautiskelija visionääri innostaja
yleistäjä
materialisti
Kahdeksikko johtaja
vaikuttaja
itsevarma
johtaja
suojelija
itsevarma suojelija hallitsija päällikkö, pomo
haastaja
varma
Yhdeksikkö rauhanrakentaja
mukautuja
viipyilijä
rauhanrakentaja
mukautuja
sovittelija rauhanrakentaja
etsijä säilyttäjä


    M. Kontio 12.10.2003