Enneagrammi

Perusteita
Tyylien nimityksiä

Tyylien nimityksiä englanniksi


  Hurley & Donson Helen Palmer Don Richard Riso Baron & Wagele The Enneagram
Institute
One Achiever
Loppuunsaattaja
Perfectionist
Perfektionisti
Reformer
Uudistaja
Perfectionist
Perfektionisti
Reformer
Uudistaja
Two Helper
Auttaja
Giver
Antaja
Helper
Auttaja
Helper
Auttaja
Helper
Auttaja
Three Succeeder
Menestyjä
Performer
Suorittaja
Motivator
Motivoija
Achiever
Loppuunsaattaja
Achiever
Loppuunsaattaja
Four Individualist
Individualisti
Tragic Romantic
Traaginen romantikko
Artist
Taiteilija
Romantic
Romantikko
Individualist
Individualisti
Five Observer
Tarkkailija
Observer
Tarkkailija
Thinker
Ajattelija
Observer
Tarkkailija
Investigator
Tutkija
Six Guardian
Suojelija
Vartija
Devil's Advocate
Paholaisen asianajaja
Loyalist
Luotettava
Questioner
Kyselijä
Loyalist
Luotettava
Seven Dreamer
Uneksija
Epicure
Nautiskelija
Generalist
Yleistäjä
Adventurer
Seikkailija
Enthusiast
Intoilija
Eight Confronter
Haastaja
Boss
Pomo
Leader
Johtaja
Asserter
Itsevarma
Challenger
Haastaja
Nine Preservationist
Säilyttäjä
Mediator
Sovittelija
Peacemaker
Rauhanrakentaja
Peacemaker
Rauhanrakentaja
Peacemaker
Rauhanrakentaja


  Michael Goldberg Callahan Jerome P. Wagner Others
One Perfectionist
Perfektionisti
Judge
Tuomari
Good Person
(hyvä)
Crusader, Critic, Proselytizing
Two Giver
Antaja
Caretaker
Talonmies
Loving Person
(rakastava)
Nurturer, Advisor, Manipulating
Three Producer
Tuottaja
Performer
Suorittaja
Effective Person
(tehokas)
Status Seeker, Deceiving
Four Connoiseur
Taiteentuntija
Symbol Maker
Symbolien tekijä
Original Person
(yksilöllinen)
Mystc, Melodramatic, Elitist, Demeaning
Five Observer
Tarkkailija
Watcher
Katselija
Wise Person
(viisas)
Sage, Voyeur, Condescending
Six Troubleshooter
Vianetsijä
Defender
Puolustaja
Loyal Person
(luotettava)
Loyal Skeptic, Rebel, Rebel Vigilant, Persecuting, Team Player
Seven Visionary
Visionääri
Materialist
Materialisti
Joyful Person
(iloinen)
Entertainer, Optimist, Joker, Rationalizing, Patronizing
Eight Top dog
Pomo
Chief
Päällikkö
Powerful Person
(vahva)
Straight Shooter, Solution Master, Mawerick, Protector, Defying
Nine Mediator
Sovittelija
Peacemaker
Rauhanrakentaja
Peaceful Person
(rauhallinen)
Naturalist, Accomodator, Abdicating, Negotiator, Floater-Harmonizer


    M. Kontio 12.10.2003