Enneagrammi

Perusteita

Tyylien nimityksiä

Tyylit tunnetaan numeroina yhdestä yhdeksikköön. Tyyleillä on myös useita tyylejä kuvaavia nimityksiä. Oheisiin taulukkoihin on koottu eri lähteistä tyylien nimityksiä englanniksi ja suomeksi.


M. Kontio 12.10.2003