Enneagrammi

Perusteita

Huomion suuntautuminen

Eri enneagrammityylejä edustavilla henkilöillä on omat keskeiset alueensa, mihin he kohdentavat ensisijaisen huomionsa. Huomion suuntautuminen ohjaa voimavarojen käyttöä ja samalla vaikuttaa persoonallisuuden muodostumiseen. Tunneihmiset tulkitsevat maailmaa tunne-elämänsä kautta, ajatteluihmiset järkensä ja tiedon kautta ja vaistoihmiset vaistonvaraisesti toimimalla.

 

Automaattisen huomion suuntautumisen haittana on sen yksipuolisuus ja oman näkökulman ylikorostuminen. Kiinnostuksen kohteiden tiedostaminen auttaa löytämään omaa tyyliä ja välttämään sen yliviljelemistä.

    M. Kontio 1.11.2003