Enneagrammi

Perusteita

Tyylit

Valittuja perusstrategioita voidaan tarkastella enneagrammityyppien tai -tyylien kautta. Tiettyä tyyliä edustavilla ihmisillä on samankaltainen perusmotivaatio ja he tarkastelevat maailmaa pitkälti samoista lähtökohdista.

 

Yhdeksän enneagrammityyliä sijoittuvat kolmeen pääkeskukseen.
Tunnekeskukseen kuuluvat kakkonen (auttaja), kolmonen (suorittaja) ja nelonen (romantikko).
Ajattelukeskukseen kuuluvat viitonen (tarkkailija), kuutonen (kyselijä) ja seitsikko (seikkailija).
Vaistokeskukseen sijoittuvat kahdeksikko (varma), yhdeksikkö (sovittelija) ja ykkönen (perfektionisti).

    M. Kontio 1.11.2003