Enneagrammi

Rakenne

Alatyypit

Jokaisella enneagrammityylillä voidaan nähdä kolme alatyyppiä (subtypes): itsesuojelu, kahdenkeskinen (seksuaalinen) ja sosiaalinen.

Alatyypit, eräänlaiset ihmisushdestrategiat, vaikuttavat omalla tavallaan jokaisessa enneagrammityylissä. Yleensä jonkin alatyypin merkitys on suurempi kuin kahden muun, ja sillä on vaikutusta persoonallisuuteemme.

Alatyyppi ei ole samalla tavalla pysyvä kuin enneagrammin perustyyli, vaan painotukset saattavat muuttua elämämme varrella.

M. Kontio 12.10.2003