Enneagrammi

Rakenne
Alatyypit

Kahdenkeskinen alatyyppi

Kahdenkeskisessä (one-to-one) tai seksuaalisessa (sexual) alatyypissä korostuu ihmisen suhde toiseen ihmiseen. Tällainen henkilö hakee intiimiä ihmisuhdetta. Päätöksenteossa hän pohtii asiaa kahdenkesken yhden tai useamman ystävänsä kanssa.

 


    M. Kontio 1.11.2003