Enneagrammi

Rakenne

Leposuunta

Jokaista tyyppiä kohti tulee nuoli toisesta tyypistä päin. Tämän nuolen vastakkaisessa päässä oleva tyyppi kuvaa turva- tai leposuuntaa, jossa voit saada käyttöösi toisen persoonallisuustyypin vahvuuksia ja positiivisia ominaisuuksia. Tämä suunta toimii usein ollessasi vapautuneessa ilmapiirissä, rentoutuneessa tilassa ja kokiessasi olosi turvalliseksi.

Nuolen suuntaan liikkuminen (stressisuuntaan) on helppoa ja luonnollista, mutta nuolen vastaisesti liikkuminen (leposuuntaan) voi olla vaikeampaa ja jopa kiusallista, mutta tämä tie tarjoaa mahdollisuuden uusien positiivisten ominaisuuksien löytämiseen.


    M. Kontio 22.2.2003