Enneagrammi

Rakenne

Stressisuunta

Stressisuuntana toimii kustakin tyypistä lähtevän nuolen päässä oleva tyyppi. Stressisuunta toimii yleensä paineisessa ja uhkaavassa tilanteessa, jolloin oman
tyypin keinot on käytetty loppuun ja henkilö alkaakin käyttäytyä omasta tyypistä poispäin liikkuvan nuolen kohdalla olevan tyypin tavalla.

Stressisuunta ei tarkoita vain kielteistä tilannetta ja kokemuksia, vaan stressisuunta saa henkilön toimimaan tietyllä tavalla selvitäkseen tilanteesta. Stressisuunta voi tuottaa uusia ja energisiä ratkaisuja.

Oman perusstrategiansa voi tunnistaa myös stressisuunnasta käsin.

    M. Kontio 22.2.2003