Enneagrammi

Rakenne

Nuolet

Jokainen enneagrammityyli liittyy kahteen muuhun tyyliin. Näitä tyylejä yhdistäviä viivoja kutsutaan nuoliksi.

Stressitilanteessa liikutaan helposti nuolen suuntaisesti (kuin myötävirtaan) ja haetaan apua stressisuunnan tyylin toimintatavoista.

Turvalliseksi koetussa tilanteessa voidaan liikkua nuolen vastaiseen suuntaan (kuin vastavirtaan) ja saada käyttöön leposuunnan tyylin positiivisia ominaisuuksia.

Nuolet kuvaavat persoonan liikkumista perusstrategiasta kahden muun tyylin alueelle ja auttavat hahmottamaan persoonan dynamiikkaa.


    M. Kontio 12.10.2003