Enneagrammi

Perusteita

Sokeat alueet

Jokaisella enneagrammityylillä on oma sokea alueensa, joka voi vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ongelmia tuottavasti. Sokeaa aluetta nimitetään myös alkuvoimaksi, peruskiusaukseksi tai kuolemansynniksi. Sokeasta alueesta on johdettu jokaiselle tyylille myös oma kasvun suunta, tavoiteltava hyve (kuvassa suluissa).

 

On tärkeää oppia tunnistamaan kunkin tyylin sokea alue, jotta ymmärtää paremmin omaa persoonaansa, voi suunnata kasvua tietoisesti ja voi välttää itseä tai toisia vahingoittavaa käyttäytymistä.


    M. Kontio 1.11.2003