Enneagrammi

Yhdeksän tyyliä
5 Tarkkailija

Kasvua

Leposuunta on kahdeksikon, johtajan vahvuuksiin. Positiivista on esim. tulla energisemmäksi ja oppia toimimaan spontaanisti ja varmasti luottaen omiin vaistoihinsa.

Stressisuunta on seitsikon, seikkailijan kielteisiin ominaisuuksiin. Vaarana on esim. tulla hajamieliseksi ja sotkeutua suunnittelemattomasti aina uusiin ja uusiin projekteihin.

Sokeana alueena on saituus ja kasvusuuntana anteliaisuus.

Siipien merkitys: Nelossiipi tuo mm. luovuutta ja herkkyyttä, mutta myös itsekeskeisyyttä ("kuvainkaataja"). Kuutossiipi antaa mm. skeptisyyttä ja varovaisuutta, mutta samalla myös kunnianhimoa ("ongelmien ratkaisija").

Alistettuna keskuksena on toiminta. Rohkaistu aktiiviseen vuorovaikutukseen toisten kanssa ja toteuttamaan asioita käytännössä.

    M. Kontio 22.2.2003