Enneagrammi

Yhdeksän tyyliä
5 Tarkkailija

Piirteitä

Viitoset ovat parhaimmillaan
analyyttisiä, loogisia, synteesintekijöitä, viisaita, tietäviä, oivaltavia, keskittyneitä, pitkäjännitteisiä, selkeitä, objektiivisia, ymmärtäviä, tarkkanäköisiä, uteliaita, tunteellisia, rauhallisia, ystävällisiä

Viitoset ovat pahimmillaan
eristäytyviä, älyllisesti ylimielisiä, yksin työskenteleviä, kärkeviä, itsepäisiä, etäisiä, sulkeutuneita, kylmiä, kriittisiä, sitoutumista vältteleviä, epävarmoja, tunteitaan pelkääviä, negatiivisia, kitsaita

    M. Kontio 22.2.2003