Enneagrammi

Yhdeksän tyyliä
5 Tarkkailija

Alaryhmät

Viitosten alaryhmät ja niiden avainsanat:

1. Itsesuojelu: Linnottautuminen (tarvitaan oma vetäytymisen paikka, jossa voi rentoutua)
2. Sosiaalinen: Toteemien etsijä (oltava riittävästi informaatiota, jotta kokonaisuudet voidaan ymmärtää)
3. Seksuaalinen: Luottamuksellisuus (syvimpiä salaisuuksia jaetaan vain hyvin harvoille)

Alaryhmä kuvaa, kuinka elämän keskeisimmät alueet painottuvat itse kussakin. Jokaisella viitosella yksi ylläolevista alaryhmistä on yleensä vallitsevin.

    M. Kontio 22.2.2003