Enneagrammi

Perusteita

Historiaa

Enneagrammin tarkkaa alkuperää ei tunneta. Se on kulkeutunut suullisena perimätietona vuosisatoja, joten mitään varhaisia kirjallisia lähteitä ei ole olemassa. Varhaisimmat arviot sijoittavat enneagrammin synnyn Lähi-Itään tai Kreikkaan reilusti ennen ajanlaskumme alkua, toiset kirjoittajat sijoittavat sen synnyn keskiajalle islamilaisten Sufi-koulukuntien pariin. Todennäköistä on, että enneagrammia on opetettu suullisesti salaisessa Sufi-veljeskunnassa ja se on toiminut perimätiedon säilyttäjinä, mutta syntyhistoria on islamilaisuutta vanhempi. Symbolin matemaattinen rakenne viittaa kreikkalaiseen alkuperään, yhteyksiä Pythagoraan pidetään mahdollisena.

Eurooppaan enneagrammitietous tuli venäläisen mystikko G. I. Gurdjieffin opetusten kautta 1900-luvun alkupuolella. Ensin enneagrammia opetettiin Moskovassa ja Pietarissa ja Venäjän vallankumouksen jälkeen myös Länsi-Euroopassa. Gurdjieffin enneagrammituntemuksen lähteitä ei tunneta tarkasti.

Yhdysvaltoihin enneagrammi saapui 1960-luvulla. Oscar Ichazo ja Claudia Naranjo laativat menetelmän pohjalta persoonallisuustypologian 1970-luvulla. Nykyisessä enneagrammitutkimuksessa on useita painotuksia. Suomessa vallitsevin asiantuntemus perustuu Helen Palmerin ja David Danielsin enneagrammin kehittämiselle. He perustavat oppinsa Naranjon näkemyksiin.

    M. Kontio 22.2.2003