Enneagrammi

Voimavarakeskukset

Vaistokeskus

Vaistokeskus keskittyy liikkeeseen, aikomukseen ja toteuttamiseen. Näin vaistokeskuksesta voidaan puhua myös toimintakeskuksena. Vaistokeskukseen läheisesti liittyviä tyylejä ovat kahdeksikot, yhdeksiköt ja ykköset.

Vaistokeskuksen tyyleillä on taipumus itsensä unohtamiseen ja oman elämänsä tärkeimpien asioiden, tavoitteiden ja tunteiden laiminlyömiseen. Yhteisenä tekijänä on suhde vihaan, joka kohdistuu epäkohtiin ja ilmenee eri tyyleillä eri tavoin.

 


M. Kontio 1.11.2003