Enneagrammi

Voimavarakeskukset

Enneagrammityylien taustalla voidaan tunnistaa kolme voimavarakeskusta: tunne-, ajattelu- ja vaistokeskukset. Jokaisella enneagrammityylillä on erilainen keskusten painotus. Kaikki keskukset ovat eri enneagrammityyleille eri tavoin tärkeitä. Kuitenkin kaikissa tyyleissä tavoitellaan keskusten keskinäistä tasapainottumista.


M. Kontio 12.10.2003