Enneagrammi

Voimavarakeskukset

Tunnekeskus

Tunnekeskus keskittyy yhteyteen, terveisiin ihmissuhteisiin ja materiaalisesta maailmasta riippumattomuuteen, sielullisuuteen ja jumaluuteen. Tunnekeskukseen läheisesti liittyviä tyylejä ovat kakkoset, kolmoset ja neloset.

Tunnekeskuksen tyylien yhteisenä huolena on ulospäin näkyvä imago, jonka taustalla voi vaikuttaa suhde häpeään.

 


M. Kontio 1.11.2003