Enneagrammi

Voimavarakeskukset

Ajattelukeskus

Ajattelukeskus keskittyy asioiden hahmottamiseen, tiedostamiseen ja todellisuuden perimmäisen tarkoituksen ymmärtämiseen. Ajattelukeskukseen läheisesti liittyviä tyylejä ovat viitoset, kuutoset ja seitsikot.

Ajattelukeskuksen tyylien yhteisenä teemana vaikuttaa pelko, joka ilmenee eri tyyleillä eri tavoin.

 


M. Kontio 1.11.2003