Enneagrammi

Sivujen kokoajat

Matti Kontio


Tekninen asiantuntijuuteni:

- laaja tietoliikenneverkkojen tuntemus
- hyvää kokemusta erilaisten ohjelmistoratkaisujen
soveltamisesta palvelukokonaisuuksiin
- palveluratkaisujen kehittäminen turvallisuuden ja
kaukovalvonnan alueilla


Muut kiinnostuksen kohteeni liittyvät ihmisenä kasvamiseen:

- enneagrammi ja erilaisuuden ymmärtäminen
- NLP ja muutosvalmius
- inhimillinen ja kannustava johtaminen


    M. Kontio 14.11.2003