Enneagrammi

Sivujen kokoajat

Mirja Kontio


Keskeiset osaamisalueeni viestinnän ammattilaisena:

Viestintäkoulutus

- viestintätaitovalmennus
- erilaisuus voimavarana enneagrammiteorian avulla
- tiimitoiminnan kehittäminen ja tehostaminen

Työyhteisökonsultointi

- viestinnän strategiatyö
- sisäisen viestinnän suunnittelu
- työyhteisöjen yhteistoiminnan kehittäminen
- yksilö- ja ryhmätyönohjaus


    M. Kontio 14.11.2003