Enneagrammi

Rakenne

Näköistyylit

Kun enneagrammityylit muistuttavat joltain osin toisiaan, puhutaan näköistyyleistä. Toisiinsa liittyvillä tyyleillä (siivet sekä stressi- ja leposuunnat) näköisyys on tyypillistä, mutta myös toisiinsa liittymättömien tyylien välillä voidaan löytää näköisyyttä, joka usein tulee esiin väärän enneagrammityylin valintana.

Oheiseen kuvaan on koottu SEDIG:n materiaalista (1998) tyypillisimmät virheelliset tyylivalinnat. Tietystä tyylistä lähtevät nuolet kuvaavat sitä, mihin muihin tyyleihin kyseisen tyylin edustajilla on tyypillistä samaistua. Käyrät nuolet osoittavat tärkeimpiä siipityylivalintoja ja ympyrän sisäiset nuolet korostuvia stressi- ja kasvusuuntia (huom. nuolen suunta tarkoittaa tässä tyylin samaistumistodennäköisyyttä eikä stressi- tai leposuuntaa). Ympyrästä ulospäin lähtevät nuolet kuvaavat muihin kuin liittyviin tyyleihin kohdistuvia virhevalintoja. Ääriesimerkkeinä yhdeksikkö ja kolmonen, joista yhdeksikkö voi samaistua mihin tahansa muuhun tyyliin ja kolmonen saattaa joskus erehtyä luulemaan itseään seitsikoksi.

 


    M. Kontio 1.11.2003