Enneagrammi

Perusteita

Soveltaminen

Enneagrammi persoonallisuusteoriana auttaa hahmottamaan omaa kasvua ja erilaisuuden ymmärtämistä. Enneagrammia käytetään mm. pedagogiikan, sosiaalitieteiden, psykologian, psykiatrian ja teologian alueilla. Sitä on sovellettu mm. koulutuksen, mentoroinnin, konsultoinnin ja terapian välineenä.

Enneagrammia käytetään yksilötasolta ryhmätasolle ohjauksen apuna. Yksilöohjaus perustuu asiantuntijahaastatteluun, jossa konsultoitava henkilö itse määrittelee oman tyylinsä ohjaajan avustuksella. Ryhmätyöskentely perustuu esim. paneelityöskentelyyn, jossa useammat saman tyylin edustajat kertovat kokemuksia, millaista on elää todeksi omaa tyyliä.

Erilaisia testejä voidaan käyttää apuna oman enneagrammityylin oivaltamisessa. Suomessa on käytössä mm. standardoitu SEDIG-testi (Stanford Enneagram Discovery Inventory and Guide). Näillä sivuilla oleva pikatesti perustuu eri tyylejä kuvaavien adjektiivien valintaan. Lähteissä esitetyistä Internet-viitteistä löytyy useampiakin valintatestejä, joiden tuloksena esille nousevien 2 - 3 tyylin joukosta myös oma tyyli todennäköisesti löytyy. Oman tyylin löytäminen on kuitenkin aina oma sisäinen oivallus, joka tapahtuu toisilla helposti ja voi taas toisilta vaatia pitkänkin ajan.

M. Kontio 22.2.2003