Enneagrammi

Yhdeksän tyyliä

2 Auttaja

Antaja, Uhrautuja, Huolehtija (rakastava)

Kakkoset ovat lämpimiä, välittäviä, toisia tukevia ja herkkiä aistimaan toisten ihmisten tarpeet. Kakkosia motivoi tarve olla rakastettuja ja arvostettuja ja he haluavat ilmaista positiiviset tunteensa muita kohtaan ja saada toisilta tunnustusta. Heidän huomionsa kiinnittyy siihen, mitä muut tarvitsevat. Auttajalle auttaminen on tärkeämpää kuin autettavalle.

M. Kontio 22.2.2003