Enneagrammi

Yhdeksän tyyliä
2 Auttaja

Ominaisuuksia

Huomion suuntautuminen: Toisten tarpeet
Jalo päämäärä: Tahto (Vapaus)
Idealisointi: Olen avulias

Vastakohtaisuus: Taistelija/Elostelija
Puhetyyli: Neuvot, auttaminen
Arkkityyppi: Jumalatar

Sokea alue: Ylpeys
Tavoiteltava hyve: Nöyryys

Fiksauma: Imartelu
Puolustusmekanismi: Torjunta
Torjunnan kohde: Tarvitsevuus
Ansa: Vapaus


    M. Kontio 22.2.2003