Mirja Kontio

Osaaminen

Konsultointi ja työnohjaus

Viestintäkonsulttina ja työnohjaajana olen toiminut eri työyhteisöjen koulutus-, koordinointi- ja kehittämistehtävissä. Olen paneutunut erityisesti sisäiseen viestintään ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Tiedonkulun hyvä sujuminen, rohkaistuminen rakentavaan palautteenantoon, tehokas ongelmanratkaisu ja konfliktien käsitteleminen ovat osoittautuneet keskeisiksi haasteiksi työssäni. Olen toiminut yksilöiden ja ryhmien työnohjaajana.

Yhteisöviestinnän strateginen kehittäminen ja viestinnän suunnittelu ovat osa konsultointivalmiuksiani. Palvelumuotoilun alueella korostuu yhteissuunnittelun merkitys, jossa palveluprosesseja tutkitaan eri tahojen kanssa yhdessä.Toiminnalliset menetelmät tukevat yhteissuunnittelua. Kehittämishankkeissa organisaation kaikkien tahojen, erityisesti johdon, sitoutuminen on tärkeää.