Mirja Kontio

Osaaminen

Viestintäkouluttaja

Laajin työkokemukseni on kertynyt erilaisissa viestinnän koulutus- ja valmennustehtävissä. Tavoitteenani on luoda oppimistilanne, jossa yhteistyökumppanit voivat vuorovaikutuksessa toisiinsa tunnistaa persoonallisia viestintätaitojaan ja -tyylejään ja toimintastrategioitaan. Jokainen etenee kohti omia tavoitteita kollegiaalisen ryhmän tukemana ja rohkaistuu ottamaan askelia uusien viestintähaasteitten suuntaan.