Mirja Kontio

Osaaminen

Työskentelen ihmisten kanssa prosessikeskeisesti ja yhteistoiminnallisesti, yhteissuunnittelua luoden. Toiminnalliset, luovat, visuaaliset ja draamalliset menetelmät vievät mielestäni parhaiten prosessia eteenpäin. Kriittistä itsereflektiota esim. oppimispäiväkirjaa käytän osana etenemisen tunnistamista.

Vahvuuksiani on kannustava, positiivinen, persoonallinen ja levollinen läsnäolo. Uskon ihmisten kykyyn oppia uutta, arvostan heidän osaamistaan ja annan heille tilaa tehdä löytöjä omista lähtökohdistaan. Tunnistan työskenteleväni lähinnä konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaan.