Mirja Kontio

Curriculum

Työkokemus

KOULUTUS-, KONSULTOINTI- JA TYÖNOHJAUSTEHTÄVIÄ eri yhteisöissä, järjestöissä, julkishallinnossa ja yrityksissä vuosina 1973 - 2012.

Kuopion Muotoiluakatemia, Savonia-ammattikorkeakoulu: Viestinnän lehtori alkaen 1995. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun viestintästrategian ja -suunnitelman konsultointi 2001.

Kuopion yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus: Tiedottajana tiedotusprojektissa. Organisaation sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen hoitaminen ja kehittäminen, viestintästrategian suunnittelua 1994. Viestintäkoulutus- ja konsultointitehtäviä 1993 - 1994

Kuopion ev.lut.seurakunnat: Tiedottajana 1990 - 1994, sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, vastuu sähköisistä viestimistä, toimitustyötä seurakuntalehdessä. Vuoden 1991 valtakunnallisten kirkkopäivien tiedotusvastuu. Lisensiaatintutkimus: Seurakuntaorganisaation sisäinen viestintä yhteisöllisenä prosessina.

Kuopion yliopisto, kielikeskus ja muut laitokset: Viestintäkoulutustehtäviä yliopiston eri laitoksilla. Suullisen viestinnän opetuksen hoitamista ja kehittämistä. Suullisen viestinnän, neuvottelutaidon ja kokoustekniikan opetusta päätoimen luontaisena tehtävänä. Perusopetusta ja täydennyskoulutusta. 1984 - 1989.

Kuopion kesäyliopisto: Esittämistaidon, kokoustaidon ja tiimitaitojen kouluttajana ja luennoitsijana eri ryhmille 1986 - 2001.

Kuopion kansalaisopisto: Saksan ja ranskan kielen opetusta, puheviestintää, neuvottelutaitoa, kokoustekniikkaa, videotyöskentelyä sekä opetusharjoittelijoiden puheviestinnän ohjausta, henkilöstökoulutusta. Viestintäkoulutuksen luomista ja opetuksen hoitamista 1984 - 1989.

Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus: Ilmaisutaidon opettaminen työllisyyskursseilla 1986 - 1995.

Kuopion kauppaoppilaitos: Viestintäkoulutusta 1995 - 1998.

Kuopion konservatorio/Sibelius-akatemia: Puhetekniikan opettaminen tuleville musiikin ja tanssin opettajille sekä kirkkomuusikoille 1988 - 1998.