Mirja Kontio

Osaaminen

Osaamisalueet

 Enneagrammin soveltaminen
Esiintymistaitovalmennus
Esimiesvalmennus
Henkilöstöjohtaminen ja -viestintä
Ilmaisutaito ja itsensä kehittäminen
Itsearviointi ja oppimisen dokumentointi
Johtamisviestintä
Keskinäisviestintä ja vuorovaikutustaidot
Kokonaisilmaisu ja luovat menetelmät
Minäkuva ja viestintä
Neuvottelu- ja kokoustaidot
Neuvottelutyylit ja jämäkkyyden kehittäminen
Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko
Palautetyöskentelyn kehittäminen
Palvelumuotoilun työpajamenetelmät
Projektihallinnan valmennus
Prosessien kehittäminen
Puhetekniikka ja äänifysiologia
Puheviestintätaidot
Rentoutumistekniikat
Ryhmädynamiikka ja -viestintä
Sisäisen viestinnän kehittäminen
Sisäisviestintä ja myönteinen ajattelu
Tiimityöskentelyn valmennus
Toiminnalliset ja draamalliset menetelmät
Videotyöskentelyt
Viestijäkuvan tunnistaminen ja kehittäminen
Viestintäarkuus ja esiintymisvarmuus
Viestintäkoulutus- ja konsultointi
Viestintäkulttuurin ja -ilmapiirin kehittäminen
Viestintästrategia ja viestinnän suunnittelu
Viestintätaidot ja -tyylit
Visualisointi ja ideointi
Yhteissuunnittelu
Yhteisö- eli organisaatioviestintä