Mirja Kontio

Osaaminen

Tiimivalmentaja

Konsulttina olen ollut kehittämistehtävissä eri organisaatioissa tiimiytymisprosessien eri vaiheissa. Tällä hetkellä tiimityön tehostaminen, henkilöiden vuorovaikutuksen ja erilaisten voimavarojen todellinen hyödyntäminen on keskeinen osa konsultin työtäni. Luovia ja toiminnalisia tiimityöskentelymenetelmiä olen käyttänyt erityisesti palvelumuotoilun työpajoissa. Erityisosaamisalueeni on erilaisuuden tunnistaminen ja hyödyntäminen enneagrammmi-toimintatyyliteorian avulla.