Enneagrammi

Lähteet

Baron, Renee & Wagele, Elisabeth: Yhdeksän hyvää tyyppiä, Atena 1996

Daniels, David N. & Price, Virginia A.: SEDIG - Enneagrammiopas, suomenkielinen laitos Lindeman & Valtonen & Voutilainen, EV-kehitysyhtiöt 1998

Hurley, Kathleen & Dobson, Theodore: My Best Self. Using the Enneagram to Free the Soul. HarperCollins, San Francisco 1993

Hurley, Kathy & Donson, Theodorre:Discover Your Soul Potential: Using the Enneagram to Awaken Spiritual Vitality. WindWalker Press, 2000.

Palmer, Helen: The Enneagram: Understanding Yourself and the Others in Your Life. HarperCollins, San Francisco 1991

Valtonen, Leila & Olli: Yhdeksänkulmainen peili, Paranna itsetuntemustasi enneagrammin avulla, Kirjapaja 1996

Valtonen, Leila & Olli: Hyvä ja paha sisu, Etsi kasvusuuntasi enneagrammin avulla, Kirjapaja 1999

Voutilainen, Eero: Persoonallista kasvua, Enneagrammi oman kasvun oppaana, EV-kehitysyhtiöt 1997

Eero Voutilaisen kirja Persoonallista kasvua on kokonaan sähköisessä muodossa osoitteessa http://ev.dy.fi    M. Kontio 13.2.2011