Enneagrammi

Yhdeksän tyyliä
9 Sovittelija
Kahdenlaisia yhdeksikköjä

Vertailutaulukko

Ajatteluyhdeksiköt

Tunneyhdeksiköt

Katsovat ajattelukeskuksen silmälasien läpi Katsovat tunnekeskuksen silmälasien läpi
Ovat yleensä sisäänpäin kääntyneempiä Ovat ulospäin suuntautuneempia
Ovat usein etäisempiä ja objektiivisempia, vähemmän tunteellisia ja herkkiä Ovat yleensä ystävällisiä sosiaalisia ihmisiä, jotka tietävät kuinka ottaa henkilökohtainen kontakti muihin ihmisiin
Ovat enemmän tai vähemmän hajamielisiä, voivat unohdella omia velvoitteitaan ja vastuitaan Ottavat toisten ihmisten tunteet ja elämäntilanteet huomioon päätöksiä tehdessään
Ovat vähemmän vastaanottavaisia tunteille – muiden tai omilleen Ovat tietoisia tunteista ja ihmissuhteista, he tietävät, että heidän sanansa ja tekonsa vaikuttavat muihin ihmisiin
Eivät aina välitä ulkomuodostaan, vaan ovat jopa ylpeitä huolettomasta, rennosta tai eriskummallisesta tyylistään Kiinnittävät huomiota ulkomuotoonsa ja imagoonsa, heissä on usein aistillisuuden leima
Eivät usein ymmärrä, miten heidän sanansa ja tekonsa vaikuttavat muihin ihmisiin Näkevät vaivaa oppiakseen viestintätaitoja
Tuntevat olonsa hyvin epämukavaksi, kun heitä painostetaan ilmaisemaan henkilökohtaisia tarpeitaan ja tunteitaan Pystyvät tuomaan esiin henkilökohtaisia asioita, vaikka se saa heidät tuntemaan olonsa epämukavaksi
Ovat hiljaisia ihmisiä ja viettävät suuren osan ajastaan yksin vain ajatellen tai mielipuuhiinsa tai harrastuksiinsa uppoutuneina Ihmiset nauttivat heidän seurastaan, ja heitä kunnioitetaan työyhteisössään
Lähestymistapa on objektiivinen, heidän analyyttiset voimansa tulevat esiin, kun he tarttuvat käytännöllisiin, persoonattomiin ongelmiin Ovat kiinnostuneita ihmisistä, tyynen rauhallisia ja heidän kanssaan on helppo tulla toimeen
Heitä miellyttävät usein tekniset työt tai harrastukset, joissa tällaisia ominaisuuksia arvostetaan ja käytetään hyväksi Nauttivat työstään ja sivutoimistaan, joita muut saattaisivat pitää henkisesti rasittavinakin, ja soveltavat sitkeyttään ihmisten ongelmiin ja tarpeisiin
Jos he pitävät lukemisesta, he suosivat ammattijulkaisuja, tietopainotteisia aikakausilehtiä tai heidän suosikkiharrastukseensa tai urheiluunsa liittyvää materiaalia Jos he pitävät lukemisesta, he usein suosivat psykologiaa ja henkistä kasvua käsitteleviä kirjoja, elämänkertoja ja ihmisiä ja heidän suhteitaan käsitteleviä kirjoja


    M. Kontio 2.11.2003