Enneagrammi

Ihmisenä kasvaminen

Itsetuntemus ja ihmistuntemus

Ihmisenä kasvamiseen liittyy aina sekä itsensä tuntemaan oppiminen (itsetuntemus) että toisten ymmärtäminen (ihmistuntemus). Enneagrammiteoria antaa välineitä molempiin.

Kasvua tapahtuu, kun alamme tajuta oman tyylimme rajoituksia ja vahvuuksia ja opimme ymmärtämään ja myös käyttämään muiden tyylien vahvuuksia.

Persoonallinen kasvu ei tapahdu taistelemalla itseään ja heikkouksiaan vastaan, vaan luomalla tilaa vähiten käytetyille voimavaroille (mm. uinuvalle voimavarakeskukselle) ja lisäämällä niiden käyttöä. Näin aito, alkuperäinen ihminen voimistuu ja kasvu tasapainottuu.

M. Kontio 12.10.2003