Enneagrammi

Ihmisenä kasvaminen

Työyhteisössä toimiminen

Enneagrammitietämystä voidaan käyttää työyhteisöjen kehittämiseen. Ihmisten erilaisuus voidaan löytää enneagrammin avulla työyhteisön voimavaraksi.

M. Kontio 12.10.2003