Enneagrammi

Perusteita

Eettiset periaatteet

Enneagrammi on tarkoitettu itsetuntemuksen lisäämistä ja henkilökohtaista kasvua varten.

Enneagrammin perinne edellyttää jokaisen käyttäjän henkilökohtaista sitoutumista omaan kasvuprosessiinsa siten, että kukaan toinen ei saa luokitella ketään kuuluvaksi mihinkään ryhmään, vaan jokaisen on itse löydettävä peruspersoonallisuusryhmänsä ja sen mahdollisuudet.

Enneagrammi on dynaaminen ja moniulotteinen teoria. Kaikki karkeat yleistykset tekevät vääryyttä yksilöllisyydelle ja kasvun ajatukselle.

Enneagrammin persoonallisuusryhmät eivät kerro mitään ihmisten älykkyydestä, lahjakkuudesta tai heidän historiastaan. Ihminen on aina enemmän kuin hänen enneagrammipersoonallisuutensa.

Kukaan yksittäinen ihminen ei omista enneagrammia, eikä voi estää sen kehittämistä eteenpäin tai keskustelua enneagrammin ympärillä. Kukaan ei voi myöskään kontrolloida enneagrammin käyttöä ja siksi eettisyydestä on huolehdittava erityisen tarkasti.

(Periaatteet perustuvat kansainvälisen enneagrammiyhdistyksen IEA:n, International Enneagram Association, eettisille linjauksille.)


    M. Kontio 22.2.2003