Enneagrammi

Voimavarakeskukset

Keskuksien merkitys tyylien taustana

Voimavarakeskusten keskinäinen suhde vaikuttaa tyylien taustalla. Jokaisella enneagrammityylillä on vahvimpana hallitseva tai ykköskeskus ja sitä tukeva tukikeskus, kolmas keskus on yleensä heikoimpana alistettu tai uinuva.

Voimavarakeskusten keskustyylien (3, 6, 9) ja laitatyylien (2/4, 5/7, 8/1) pääkeskuspainotukset eroavat toisistaan. Laitatyyleillä ykköskeskus on yleensä suoraan se voimavarakeskus, jossa oma tyyli sijaitsee ja tukikeskus on yleensä oman tyylin viereinen keskus.

Voimavarakeskuksien keskustyyleillä ykköskeskus on muodollisesti omassa voimavarakeskuksessa. Toisaalta oma keskus on saman aikaisesti ikäänkuin hukassa, alistettuna. Niinpä keskustyyleillä suhde omaan keskukseen on ambivalentti, toisaalta hallussa, toisaalta hukassa. Molemmat muut keskukset ovat tukikeskuksia, ja toinen on yleensä hallitsevampi.

Keskustyyleissä voidaan tunnistaa kahdella tavalla painottuneita kolmosia (vaisto/ajattelukolmoset), kuutosia (tunne/vaistokuutoset) ja yhdeksikköjä (ajattelu/tunneyhdeksiköt). Kun tämä otetaan huomioon, syntyy oikeastaan kaksitoista tyylivaihtoehtoa.

 


    M. Kontio 2.11.2003