Enneagrammi

Yhdeksän tyyliä

8 Varma

Itsevarma, Johtaja, Haastaja, Vaikuttaja (vahva)

Kahdeksikot ovat suoria, itseensä luottavia, itsevarmoja ja suojelevia. Kahdeksikkoja motivoi tarve olla itsevarmoja ja vahvoja ja vältää tuntemasta itseään heikoiksi ja riippuvaisiksi. Heidän huomionsa kiinnittyy vaikutusvoimaan ja kontrolliin. Heille on tärkeää oikeudenmukaisuus.

M. Kontio 22.2.2003