Enneagrammi

Yhdeksän tyyliä

6 Kyselijä

Kyseenalaistaja, Epäilijä, Luotettava (luotettava)

Kuutoset ovat vastuuntuntoisia, luotettavia ja lojaaleja perhettä, ystäviä, ryhmiä ja periaatteitaan kohtaan. Heidän persoonansa vaihtelevat laajasti varautuneesta ja pelokkaasta suorasukaiseen ja vahvasti omaa kantaansa puolustaviin. Kuutosia motivoi turvallisuuden tarve. He luotaavat kätkettyjä tarkoituksia ja heidän huomionsa suuntautuu ympäristön uhkiin ja epävarmuuksiin. He ovat lojaaleja tiimissä.

M. Kontio 22.2.2003