Enneagrammi

Yhdeksän tyyliä

1 Perfektionisti

Uudistaja, Omantunnontarkka, Laaduntakaaja (hyvä)

Ykköset ovat realisteja, tunnollisia ja periaatteellisia. He ponnistelevat elääkseen korkeiden ihanteiden mukaan. Ykkösiä motivoi tarve elää elämäänsä oikealla tavalla ja kehittää samalla itseään ja ympäröivää maailmaa. He arvioivat, mikä eri tilanteissa on oikein ja mikä väärin. Heidän huomionsa suuntautuu oikein tekemiseen ja parannettaviin asioihin.

M. Kontio 22.2.2003